من صادق دوراندیش 

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد

روانشناس ، مشاور و مدرس مهارت های توسعه فردی هستم

آخرین مقالات

دسته بندی دوره ها